Frustreret over 60-dages-reglen?

Et af de områder, hvor jeg ofte møder frustration er i håndtering af 60-dages-reglen. Her bliver det særligt tydeligt, hvor komplekst og tidskrævende det er at efterleve reglerne

I de fleste tilfælde er det forholdsvist nemt at skelne mellem privat og erhvervsmæssig kørsel. Men med periodevis mere eller mindre fast tilknytning til bestemte arbejdspladser, kan det godt gå hen og blive en lille smule indviklet. 60-dages-reglen tager højde for netop de ”grå-zoner,” hvilket jo er godt, men desværre også en kende indviklet for mange.

60-dages-reglen er simpelt hen bare særligt barsk og svær for folk at holde styr på. Jeg har mødt virksomheder, som på måneds-basis hyrer ekstra-ressourcer ind alene for at kunne håndtere 60-dages reglen.

Mange detaljer at holde styr på

Dels skal du rullende have et 12-måneders tilbageblik. Dels skal du have styr på, hvilke adresser der er kørt til i hvilken rækkefølge – dvs er der kørt direkte fra eller til den private bopæl eller er kørslen indgået som en del af flere forskellige virksomhedsbesøg den dag. Og hvornår er det lige man kan nulstille de 60 dage?

Detaljeret beskrevet, men åben for (fejl)tolkninger

Selvom der er mange detaljerede beskrivelser af, hvordan 60-dages-reglen fungerer i praksis, støder jeg ofte på tolkninger af reglerne, som simpelt hen ikke er korrekte. Jeg hører også fra flere af de virksomheder, jeg mødes med, at der blandt medarbejderne kan være varierende forståelse af reglerne, hvilket af og til giver anledning til misforståelser.

Medarbejderne risikerer et skattesmæk

Eksempelvis er der reelt en risiko for at medarbejderne får et skattesmæk, hvis man misforstår eller ikke forholder sig til reglen. Et scenarie kunne være at en medarbejder fortsætter med at få kørselsgodtgørelse efter de 60 besøgsdage. Herefter skal man enten beskattes af kørselsgodtgørelsen, eller også skal udbetalingen stoppe. Medarbejderen kan her efter få kørselsfradrag.

Det kan lyde af lidt, men 60-dages-reglen er både en tidsrøver og et rum for mulige fejl. Og som jeg før har været inde på, løber det alt sammen op. Mange bække små…

Er du også frustreret over 60-dages reglen?

Det var frustration over 60-dages-reglen, der førte AKF koncernen i armene på os, men et godt forhold skal jo begynde ét eller anden sted… Relationen har siden udviklet sig og i dag er Anders Lemvig, som er regnskabschef i AKF, lettet over ikke længere at skulle bekymre sig om 60-dages reglen. 

Alt omkring 60-dages-reglen er indbygget i Mileage Book, og derfor er usikkerhed eller divergerende tolkninger ikke et problem. Læs med og få indblik i, hvordan tingene har ændret sig til det bedre for AKF Holding.

placeholder_200x200